TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
mess.is

Miten Messistä tuotetaan?

Messiksen tuottaminen koostuu ohjelman tuottamisesta ja sisällön tuottamisesta. Molemmissa osa-alueissa tuotettava asia määritellään mahdollisuudeksi, jota laadullistetaan kysymällä kysymyksiä yhdessä. Tuotantotyö on tiimipeliä.

Tuotanto alkaa ideasta.

Ideoita syntyy kahdella tavalla.

Proaktiivisesti

Idea saa alkunsa tuotantotiimissä
tavoitteesta.

Reaktiivisesti

Idea saa alkunsa yhteisössä
keskustelusta.

Idean eteenpäin vieminen

Idean kehittäminen on käytännössä kysymysten kysymistä ja vastausten selvittämistä, eli ongelmanratkaisua ja viestintää. Tiimin työtä helpottamassa on välineitä ja toimintatapoja sekä MAHA -toimintamalli projektien toteuttamiseen.

Tiimi luo kanavan, ja sinne suunnittelun starttikonkretian. Kanava on kyseisen idean suunnittelun keskus, josta kaikki alkaa, ja jonne muissa paikoissa syntyneet kysymykset ja ehdotukset ideasta kootaan.

Suunnittelusession ajankohtaehdotus

Tuotantotiimi luo rytmiä tekemiseensä kiinnittämällä aikaan sessioita tärkeiden asioiden yhteiselle käsittelylle.

Idean kuvaus
  • Mitä tähän liittyy?
  • Mikä tässä on oleellista?
  • Mitä pitää tapahtua ja missä järjestyksessä?
  • Ratkaistavia kysymyksiä?

Tuotantotiimin etumatka suunnittelussa on tärkeää. Johtaakseen muun yhteisön osallistumista tekemiseen, tiimin täytyy hahmottaa selkeästi millä on väliä ja mitä ei vielä tiedetä.

MAHA-malli

Messiksen tuotantoprojekteissa toimitaan MAHA-toimintamallilla, jossa ohjelma- tai sisältöidea nähdään mahdollisuutena. Suunnittelu etenee mahdollisuuden havaitsemisesta ja määrittelystä kohti valmista suunnitelmaa ja toteutusta.

Toimintatavat
  • Kysyminen
  • Osallistaminen
  • Wrap-upit
  • Jatkuva keskustelu tuotantotiimin serverillä ja yhteisössä
  • Tiimin palaverit ja suunnittelusessiot
  • Asiattomat ja asialliset puhelut yhteisön kanssa
Välineet
  • Discord – Yhteisön ja tuotantotiimin viestinnän keskus
  • Kalenteri – Tiimien ja koko tuotannon ajanhallinta
  • Trello – Projektinhallinta tiimien vetäjille
  • Tiedostopalvelin – Tiedostojen säilyttäminen ja jakaminen
  • WhatsApp – Pikaviestintä ja ääniviestit
  • Sähköposti – Ulospäin suuntaava sidosryhmäviestintä

Vaihe, jossa yhteisö osallistetaan suunnitteluun tai julkaistaan valmis aikomus, on strateginen päätös, jonka tekee aina Staff.

  • Kun tiimi on edennyt idean kehittämisessä riittävästi, voidaan se julkistaa yhteisölle ehdotuksena tai aikomuksena, riippuen siitä missä vaiheessa suunnittelua julkaisu tehdään.
  • Useimmiten ideat julkistetaan suunnitteluvaiheessa, koska yhdessä tekeminen on parasta. Joissain tapauksissa idea halutaan julkaista vasta suunnittelun jälkeen valmiina ohjelmana tai sisältönä.
Edellytyksenä johtamiseen riittävä näkemys

Ennen kuin ideaan otetaan yhteisö mukaan, pitää tiimillä olla selkeys mahdollisuuden kontekstista ja potentiaalitekijöistä. Kaikkia vastauksia ei tarvitse vielä tietää, mutta näkemyksen täytyy olla riittävä osallistumisen johtamiseen myös silloin, kun idea julkistetaan aikaisessa vaiheessa.

mess.is